PERKHIDMATAN

 

  • Pembangunan Sistem Aplikasi berasaskan Web.
  • Hosting Sistem Aplikasi E-mel dan Web.
  • Hosting E-Learning dan Cloud Storage.
  • Pengurusan Domain dan DNS.
  • Khidmat Sokongan Teknikal.
  • Khidmat Sistem Integrasi.
  • Khidmat Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) bagi pelayan Linux.
  • Instalasi dan Konfigurasi Infrastruktur Sistem E-mel berasaskan sumber terbuka.
  • Khidmat Nasihat berkaitan ICT.